Esti Kinasih

Jingga Dalam Elegi

4.15 of 4,360

Jingga dan Senja

4.06 of 4,381

Fairish

3.68 of 4,400

Dia, Tanpa Aku

3.95 of 3,619

Still...

3.81 of 2,623

Cewek!!!

3.83 of 2,573